Betaling- en annuleringsvoorwaarden

Betaling- en annuleringsvoorwaarden van het
Reflexologisch Trainingsinstituut.

Deze betalings- en annuleringsvoorwaarden gelden voor het aanbod van alle activiteiten georganiseerd door het Reflexologisch Trainingsinstituut.

Betaling
– Zodra een therapeut zich heeft aangemeld voor een activiteit dienen de kosten te worden voldaan. Op datum van binnenkomst van de betaling worden de deelnemers op de deelnamelijst geplaatst.
– Uiterlijk drie weken voor de start van de activiteit dient het verschuldigde bedrag op rekening van het Reflexologisch Trainingsinstituut te zijn bijgeschreven.
– Indien de therapeut drie weken voor aanvang van de activiteit nog niet betaald heeft, dan wordt de aanmelding als vervallen beschouwd en worden therapeuten van de wachtlijst benaderd.
– Therapeuten die zich korter dan drie weken voor aanvang van de activiteit aanmelden dienen het verschuldigde bedrag direct te voldoen. Als de betaling niet op tijd binnen is, heeft de therapeut geen toegang tot de activiteit.

Annulering door het Reflexologisch Trainingsinstituut
– Het Reflexologisch Trainingsinstituut behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen het aanbod vóór aanvang te annuleren of in gewijzigde vorm aan te bieden. Therapeuten worden hier uiterlijk 2 weken voor aanvang van op de hoogte gesteld. De therapeut kan ervoor kiezen deel te nemen aan een gewijzigde of volgende bij- of nascholing, dan wel de eventueel betaalde kosten geheel gerestitueerd te krijgen.
– Wanneer het aanbod door overmacht geen doorgang kan vinden op de vooraf aangeboden wijze zal het Reflexologisch Trainingsinstituut zorg dragen voor vervangend aanbod, eventueel op een nieuwe datum.

Annulering door de therapeut
Annuleren van deelname aan een activiteit dient schriftelijk plaats te vinden door een email te sturen aan rene@reflex-tin.nl De datum van ontvangst van de afmelding bepalen welke kosten moeten worden betaald. Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:
– Tot drie weken voor aanvang van de activiteit kan gratis worden geannuleerd;
– Indien de annulering korter dan drie weken voor aanvang van de activiteit is dan is de therapeut verplicht om de volledige kosten van de activiteit te betalen.
– Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de therapeut vindt geen restitutie van de kosten plaats.

Reflexologisch Trainingsinstituut

Reflexologisch Trainingsinstituut
De wanne 3
8332 LA  Steenwijk
Tel: 0521-851805
KvK: 533557469
BTW: NL850850861B01

Aanmelden nieuwsbrief

* = verplicht veld