Spelregels geluid en beeld opname

SPELREGELS VOOR HET MAKEN VAN GELUIDS/BEELDOPNAMEN

1. Een Reflexologisch trainingsinstituut staat het maken van een geluid/beeldopname toe, tenzij er
zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen.

2. Een Reflexologisch trainingsinstituut heeft op de eigen website informatie staan over het
opnemen van trainingen / workshops en lezingen.

3. Een student maakt van te voren duidelijk dat hij een geluid/beeldopname wil maken.

4. De student verstrekt aan de Reflexologisch trainingsinstituut een kopie van de opname als deze
dat wenst (of vice versa als de Reflexologisch trainingsinstituut de opname maakt).

5. Noch de student noch het Reflexologisch trainingsinstituut knipt of plakt in een geluid/beeldopname, tenzij dit wordt meegedeeld.

6. Noch de student noch het Reflexologisch trainingsinstituut verstrekt zonder toestemming van
de andere partij geluid/beeldopnamen aan derden of maakt deze openbaar.

7. Lesstof verkregen van onze docenten/sprekers, tijdens de lessen, lezingen, workshops of op andere wijze, zijn alleen bedoeld voor het aanleren, verbreden en of verdieping van de eigen kennis van de student. Het is niet toegestaan de geleerde lesstof te gebruiken voor professionele doeleinden (bijvoorbeeld lesgeven aan anderen) tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Spelregels geluid en beeld opname

Reflexologisch Trainingsinstituut

Reflexologisch Trainingsinstituut
De wanne 3
8332 LA  Steenwijk
Tel: 0521-851805
KvK: 533557469
BTW: NL850850861B01

Aanmelden nieuwsbrief

* = verplicht veld